piątek, 14 czerwca 2024

Lustracja działek


W dniu 25.06.2024 (wtorek) o godz. 9 00 zostanie przeprowadzona lustracja działek ROD „Pod Wierzbami”.

 

Wszystkich działkowców prosi się o uporządkowanie działek zgodnie z regulaminem ROD tj.: przycięcie żywopłotów, iglaków oraz nasadzeń wystających poza teren działki oraz uporządkowanie przyległych alejek.