piątek, 23 grudnia 2022

Wesołych Świąt 2022
 

Zima 2022

Zima zaskoczyła na całego… serdecznie chciałam podziękować za pomoc w odśnieżaniu dachu Domu Działkowca: Mirkowi Łaba, Mariuszowi Małeckiemu, Zbyszkowi Brodowskiemu, Markowi Smarzewskiemu, Bartkowi Zamojskiemu oraz Panu Marianowi Kasza

No i oczywiście pracowitej młodzieży!
Spisaliście się na medal!
środa, 9 listopada 2022

Opłaty - media 2022

 

Do dnia 30.11.2022r należy dokonać opłat za zużytą energię elektryczną i wodę.

Forma płatności bezgotówkowa -  w tytule wpisać numer działki

Konto bankowe do wpłat:  19 8591 0007 0420 0998 3497 0001

 

Wszyscy działkowcy, którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną, pozostali działkowcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną (tel: 505 084 422) w celu uzyskania informacji o kwocie opłat.

 

niedziela, 16 października 2022

1 Listopad Wszystkich Świętych

 


Wywóz śmieci

 

Zgonie z umową zawartą z firmą FCC odbiór śmieci kończy się                                   25 PAŹDZIERNIKA 2022R 


PO TYM TERMINIE ZAKAZ PRZYNOSZENIE ŚMIECI !Zakręcenie wody

 

28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

NASTĄPI ZAMKNIĘCIE DOSTAWY WODY.

 

Zarząd informuje, że po zakręceniu wody prosi się działkowców o odkręcenie zaworów na swojej działce.środa, 5 października 2022

Castorama

 

Castorama Bytom                                                                                                                                                                                                                                            Bytom, 05/10/2022

Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 27

 

 

 

INFORMACJA

 

 

 

 

Z przykrością informujemy o tymczasowym zawieszeniu współpracy pomiędzy Castorama Bytom a ROD Pod Wierzbami Bytom, dotyczącej udzielania 5% rabatu na artykuły zakupione w naszym sklepie. O ewentualnym wznowieniu współpracy poinformujemy Państwa w oddzielnym piśmie.    

 

 

 

 

 

Pozdrawiam

Sebastian Lubos

z-ca Kierownika Sektora Ogród

Castorama Bytom

wtorek, 20 września 2022

Dzień Działkowca 2022

 Zarząd ROD Pod Wierzbami w dniu 17 września 2022 r. zorganizował Dzień Działkowca. Impreza odbyła się w świetlicy naszego ogródku. W tym dniu zostały wręczone dyplomy i upominki otrzymane od Castoramy dla właścicieli najładniejszych działek. 

         Po części oficjalnej przyszedł czas na zabawę.


Msza Św. 2022

 W niedzielę, tj.4 września 2022 r. w Kościele pw Bożego Ciała w Miechowicach, odbyła się Mszą Św. w intencji działkowców.

Serdecznie dziękujemy za oprawę muzyczną, Orkiestrze Górniczej, która jak co roku towarzyszyła nam podczas Mszy.

Słowa podziękowania dla Naszych działkowców, za plony którymi został udekorowany ołtarz, oraz za udział podczas Mszy. 

sobota, 30 lipca 2022

Inwestycja płot

Kolejna inwestycja naszego Ogrodu zakończona, wymiana ogrodzenia zewnętrznego z siatki na betonowy od ulicy Ks. J. Frenzla oraz na alei głównej. Została również pomalowana brama wjazdowa. 

czwartek, 7 lipca 2022

Wymiana pieca

 

Zarząd ROD „ Pod Wierzbami” w Bytomiu poszukuje firmy, która kompleksowo wykona wymianę pieca węglowego na piec na pellet w Domu Działkowca.

W zakresie zlecenia wchodzi:

- sprawdzenie aktualnej instalacji pod względem kompatybilności z nowym piecem

- przeróbki hydrauliczne itp.

- montaż/wniesienie pieca

 

Kontakt do składania ofert : 508 229 113

                                           rod.podwierzbami@gmail.com

piątek, 24 czerwca 2022

Opłaty media 2022

 Do dnia 30.07.2022r należy dokonać opłat za zużytą energię elektryczną i wodę.

Forma płatności bezgotówkowa - tylko przelew bankowy w tytule wpisać numer działki

Konto bankowe do wpłat:  19 8591 0007 0420 0998 3497 0001


Wszyscy działkowcy, którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną, pozostali działkowcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną (tel: 505 084 422) w celu uzyskania informacji o kwocie opłat.

niedziela, 19 czerwca 2022

Informacja finansowa za 2021 rok

 


Składka na Mszę Św.

 

ZARZAD ROD „POD WIERZBAMI” INFORMUJE,ŻE                    OD 20.06.2022

BĘDZIE MOŻNA WPŁACAĆ Pani Marzenie, Pani Ani oraz Panu Marianowi                             DOBROWOLNĄ SKŁADKĘ  20,00                                (TYLKO GOTÓWKA) 

NA MSZE ŚW. W INTECJI DZIAŁKOWCÓW KTÓRA ODBEDZIE SIĘ 

04.09.2022

o godz. 1000 w Kościele pw. Bożego Ciała.

sobota, 18 czerwca 2022

Przegląd działek :)

 

Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że w dniach

24.06.2022 od godz. 1600

25.06.2022 od godz.1000

odbędzie się przegląd działek.

poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Opłaty 2022 r

  

Opłaty obowiązujące po Walnym Zebraniu 2022 r:

 

1. opłata ogrodowa 1 m2 x 0,62 zł  (np. 500 m2 x 0,62)      -  310,00 zł 

2. składka członków                                                              -     6,00 zł

3. opłata za wywóz śmieci                                                    -    35,31 zł

4. opłata energetyczna                                                           -    11,52 zł

                      RAZEM działka 500m2                               -    362,83 zł

 

 

Opłaty należy uiszczać zgodnie z §18 ust.1 Regulaminu ROD

na podany nr bankowy: 19 8591 0007 0420 0998 3497 0001, w tytule przelewu należy podać nr działki.

W celu uzyskania kwoty płatności lub wypełnionego druku przelewu dla danej działki proszę o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem tel. 505 084 422.

 

Do dnia 15.05.2022 należy dokonać opłat.


 

Walne Zebranie 2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrody Działkowego „Pod Wierzbami” w Bytomiu, które odbyło się 09 Kwietnia 2022r w Bytomiu.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 1530 z uwagi na brak wymagającej liczby uczestników w pierwszym terminie i przebiegło zgodnie z porządkiem obrad.

Prezes ROD „Pod Wierzbami” – Anna Burdyszek powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła Panią Małgorzatę Borysowska obsługującą nasze zebranie z ramienia Okręgu Śl i Delegatury Bytomskiej Polskiego Związku Działkowców.

Walne Zebranie przegłosowało 11 Uchwał - jednogłośnie.poniedziałek, 14 marca 2022

Walne Zebranie 2022

  

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

ZARZĄD ROD POLSKI ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW STOWARZYSZENIE OGRODOWE W WARSZAWIE RODZINNY OGRÓD DZIAŁKOWY "POD WIERZBAMI"

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

  

Które odbędzie się w dniu: 09-04-2022

w ROD "POD WIERZBAMI" W BYTOMIU, Ul. Ks. J. Frenzla 96

Początek obrad:

W I terminie godz. 15:00

W II terminie godz. 15:30

**        Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej     pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez        względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

***      Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania dla konfederacji delegatów.

***      Zgodnie z § 56 ust. 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek             zwyczajowy PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez             pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć  ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

          

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD 

1. Otwarcie zebrania
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.
3. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczego.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2021 r. (merytoryczne i finansowe).
7. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD za 2021 r.
9. Ocena działalności Zarządu ROD za 2021 r. przez Komisję Rewizyjną ROD wraz z wnioskami.
10. Dyskusja.
11. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
11.1. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za 2021 r.
11.2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 r.
11.3. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2021 r.
12. Projekt planu pracy na 2022 r.
13. Projekt preliminarzy finansowych ROD na 2022 r.
14. Ocena preliminarza finansowego ROD na 2022 r. przez Komisję Rewizyjną ROD.
15. Dyskusja.
16. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków, przedstawienie projektów uchwał i głosowania w sprawach:
16.1. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia w 2022 r.
16.2. Uchwalenie realizacji zadania inwestycyjnego (remontowego), w tym partycypacji finansowej działkowców.
16.3. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
16.4. Uchwalenie planu pracy na 2022 r.
17. Uchwalenie podniesienia świadczeń
17.1. Uchwalenie preliminarza finansowego na 2022 r.
18. Sprawy różne.
19. Zakończenie obrad.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 31-03-2022 do 01-04-2022 w godzinach od: 17:00 do: 18:00 w Biurze Zarządu ROD "Pod Wierzbami"


       Członek Zarządu ROD                                                                     Prezes Zarządu ROD

         Brodowska Marzena                                                                          Anna Burdyszek

                  (podpis)                                                                                             (podpis)

czwartek, 17 lutego 2022

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Do 30.06.2022 jest obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to wszystkich działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy, bojlery itd.

Deklaracje każdy działkowiec składa we własnym zakresie, poprzez wypełnienie Formularza B (dla budynków niemieszkalnych), można go otrzymać w Urzędzie Miejskim lub wydrukować ze strony www.gunb.gov.pl 

Poniżej wzór jak wypełnić deklaracje

 

Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną