czwartek, 31 marca 2016

Opłaty 2016


INFORMACJA

I termin w dniu 16.04.2016r. (sobota) w godz. od 1300– 1500
II termin w dniu 23.04.2016r. (sobota) w godz. od 1300– 1500

W biurze Zarządu zbierane będą opłaty Uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego ogrodu.


Opłaty obowiązujące w tym roku to:
1. składka członkowska                                                                          -     6,00 zł
2. opłata ogrodowa 1 m2 x 0,50zł  (np. 500m2 x 0,50= 250,00 zł)             -     0,50 zł 
3. opłata ogrodowa (inwestycja)                                                              -   20,00 zł
                                                                           _____________________________
                                               RAZEM             działka 500m2                - 276,00 zł


* dobrowolna składka na Mszę Św. w intencji działkowców                 -   10,00 zł

Za 1 KWh prądu                                       -                                           0,57 zł
Za 1m3 wody                                            -                                           8,00 zł

wtorek, 29 marca 2016

Napełnienie rurociągu

Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że dnia 9.04.2016 r. (sobota) o godz. 10:00 - 12:00 zostanie napełniony rurociąg wodociągowy na Ogrodzie.

Prosi się wszystkich użytkowników działek o:
- zamontowanie zaworów
- zawory mają być w tym dniu w pozycji zamkniętej 
- styropian proszę zachować do jesieni.

Wszystkich działkowców, u których wystąpiły uszkodzenia, kradzieże, prosi się o zabezpieczenie oraz naprawienie powstałych szkód na swojej działce.

W razie stwierdzenia wycieku prosi się o kontakt z:
Janem Burdyszkiem działka nr 98 tel. 514-459-440 lub z
Tadeuszem Stypółkowskim działka nr 94 tel. nr 695-834-036 lub 785-091-948

wtorek, 22 marca 2016

Wesołych Świąt


Walne Zebranie Sprawozdawcze - Julian Kasperski

W Bytomskich Rodzinnych Ogrodach Działkowych  już od 5.03.2016  odbywają się Walne Zebrania Sprawozdawcze za 2015 rok, na których zarządy ROD przedstawiają preliminarz wydatków i plany pracy na 2016 rok.
                                              
   W dniu 12.03.2016 odbyło się Walne Zebranie w ROD "Pod Wierzbami" w dzielnicy Bytomia-Miechowicach, na które Zarząd Ogrodu zaprosił  samorządowców gminy  Bytom, Radnego Wiceprzewodniczącego Rady Miasta KRZYSZTOFA GAJOWIAKA, oraz Radnego MARKA WILKA odpowiedzialnego za bezpieczeństwo na terenie miasta Bytomia. Dobrą  współpracę samorządowców z bytomskimi ogrodami patronuje Prezydenta Miasta Bytomia DAMIAN BARTYLA, docenia on rolę  ogrodów, które powiększają tereny będące  zielonymi  płucami  miasta oraz wkład pracy działkowców w większości emerytów i rencistów. W ROD "Pod Wierzbami " korzysta z wypoczynku w swoim ogródku  działkowym, ociemniały działkowiec Pan JÓZEF GUZICKI, wraz z małżonką oraz psem przewodnikiem. Wspomniany działkowiec Pan Józef bierze czynny udział  w Walnych Zebraniach, co świadczy o dużej odpowiedzialności i trosce o dobro ogrodu. Walne Zebrania w ROD  w celu prawidłowego ich przeprowadzenia nadzorują przedstawiciele OZ Śląski w Katowicach. Tym razem był to członek i wiceprzewodniczący Komisji Inwestycyjnej Pan JAN RDZEŃ, który przedstawił zebranym przepisy dotyczące inwestycji w ROD, oraz omówił z jakimi problemami musi  się zmierzyć Polski Związek Działkowców w obecnym czasie. Dzisiaj  w szczególności dotyczy to działkowców nierespektujących nowego statutu i regulaminu, wynikającego z ustawy z 13.12.2013 roku. Problemem są  ponadnormatywne altany przekraczające  35 m2 o wysokości powyżej do 4m przy dachach płaskich i do 5m przy dachach stromych od powierzchni gruntu. Następnym problemem jest zamieszkanie w altanie przez cały rok, co nigdy nie było dozwolone w PZD. Z tym problemem muszą się zmierzyć zarządy ROD, oraz społeczni instruktorzy ogrodowi. Prezes ROD "Pod Wierzbami" Tadeusz Stypółkowski  przedstawił zebranym działkowcom sprawozdanie z pracy zarządu i wykonanych inwestycji w 2015 roku, oraz zapoznał z planem  pracy na 2016 rok. W czasie zebrania powołano komisję wyborczą w celu uzupełnienia składu do zarządu w miejsce członka zarządu, który złożył rezygnację. Zaproponowane opłaty ogrodowe przegłosowano jednomyślnie, bez sprzeciwu działkowców uczestniczących w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym. Przewodniczący zebrania Marian Kasza przeprowadził zebranie zgodnie z porządkiem i regulaminem, oraz wytycznymi  Krajowej Rady w Warszawie.


Tekst i foto.
Julian Kasperski  Rejonowa Delegatura Bytom