piątek, 12 maja 2017

Opłaty 2017r.


INFORMACJA

I termin w dniu 20.05.2016r. (sobota) w godz. od 1300– 1500
II termin w dniu 27.05.2016r. (sobota) w godz. od 1300– 1500

W biurze Zarządu zbierane będą opłaty Uchwalone na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym naszego ogrodu.


Opłaty obowiązujące w tym roku to:
1. składka członkowska                                                                          -     6,00 zł
2. opłata ogrodowa 1 m2 x 0,50zł  (np. 500m2 x 0,50= 250,00 zł)        -     0,50 zł 
3. opłata ogrodowa (inwestycja)                                                              -   40,00 zł
                                                                           _____________________________
                                               RAZEM             działka 500m2                - 296,00 zł


* dobrowolna składka na Mszę Św. w intencji działkowców                 -   10,00 zł

Za 1 KWh prądu                                       -                                           0,57 zł
Za 1m3 wody                                            -                                           8,00 zł

wtorek, 9 maja 2017

Walne zebranie sprawozdawcze 2017 r.


           W dniu 29.04.2017 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami”. Ze względu na niską frekwencję, zebranie odbyło się w drugim terminie.
            Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu, który przywitał wszystkich zebranych działkowców jak również zaproszonych gości. Zebranie poprowadził Pan Marian Kasza, a z zaproszonych gości uczestniczyli: Ewa Neuman – Okręgowy Zarząd Śląski oraz Krzysztof Gajowiak – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej.
            Zebrani działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2016, został przedstawiony plan prac i preliminarz finansowy na rok 2017. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz proponowane przez Zarząd opłaty na 2017 r.
            Walne Zebranie Sprawozdawcze upłynęło w spokoju i merytorycznej rozmowie odnośnie planu zagospodarowania i planów dalszego rozwoju ROD „Pod Wierzbami”
             Dziękujemy przybyłym działkowcom za udział w Zebraniu Sprawozdawczym i poświęcony czas.