piątek, 3 grudnia 2021

Barbórka 2021

Tam pod ziemią, w ciemnym chodniku Wielu pracuje dzielnych górników.

Ciężka to praca człowieka, dzwonią kilofy, pot z czoła ścieka.

Gdy nam słoneczko zagląda do domu, górnik pracuje w kopalni zmęczony.

Za czarny węgiel i za sól białą,

Chwała górnikom dzielnym wytrwałymwtorek, 19 października 2021

Opłaty- media 2021r

 

Do dnia 30.11.2021r należy dokonać opłat za zużytą energię elektryczną i wodę.

Forma płatności bezgotówkowa - tylko przelew bankowy w tytule wpisać numer działki

Konto bankowe do wpłat:  19 8591 0007 0420 0998 3497 0001


Wszyscy działkowcy, którzy podali adresy e-mail, otrzymają noty drogą elektroniczną, pozostali działkowcy proszeni są o kontakt telefoniczny z Panią Marzeną (tel: 505 084 422) w celu uzyskania informacji o kwocie opłat.


poniedziałek, 11 października 2021

Wywóz śmieci

 Zarząd ROD „Pod Wierzbami informuje, że dnia

30 października 2021 r. 

na okres zimowy wstrzymany zostanie wywóz śmieci, co wiąże się z brakiem dostępu do kontenerów.

Przypominamy działkowcom do kontenera Bio należy wrzucać  tylko odpady zielone które nie nadają się do kompostownika na własnym ogródku.


środa, 6 października 2021

Zakręcenie wody na okres zimowy

Zarząd ROD „Pod Wierzbami informuje, że dnia

29 października 2021 r. o godz. 1000
nastąpi zamknięcie dostawy wody.
        
        Zarząd informuje, że po zakręceniu wody prosi się działkowców o odkręcenie zaworów na swojej działce.     

W sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

KOMUNIKAT

Krajowego Zarządu

Polskiego Związku Działkowców

z dnia 6 lipca 2021 r.

w sprawie obowiązku zgłaszania źródeł ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

 

W dniu 1.07.2021 r. została uruchomiona Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (zwana CEEB), do której właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest zobowiązany zgłaszać posiadane źródła ciepła lub spalania paliw do 1 MW.

Obowiązek ten został wprowadzony ustawą z dnia 29.10.2020 r. o zmianie ustawy o wpieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw i wszedł w życie z dniem 1 lipca b.r.  (zgodnie z terminem określonym w komunikacie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie określenia dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających złożenie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego centralną ewidencję emisyjności budynków). Aktualnie wynika on z art. 27a – 27 g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Zgłoszenia źródeł ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy dokonać poprzez złożenie deklaracji elektronicznie na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/ (konieczne jest jednak posiadanie profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego przez składającego deklarację) albo pisemnie. Wersję papierową deklaracji należy złożyć w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na umiejscowienie budynku (osobiście lub listownie). Wzór deklaracji (m.in. dla nieruchomości niezamieszkanych – formularz B) dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq), na której znajdują się również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Ww. deklarację należy złożyć w następujących terminach:

·         deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie 12 miesięcy (czyli najpóźniej do 30.06.2022 r.).

·         dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni.

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw do 1 MW dotyczy  wszystkich właścicieli lub zarządców budynków lub lokali posiadających takie instalacje. Dotyczy więc zarówno budynków/ lokali zlokalizowanych na nieruchomości zamieszkanych, jak i niezamieszkanych. Oznacza to, że obowiązek składania deklaracji dotyczy również PZD - zarządów ROD w zakresie np.  świetlic ogrodowych podłączonych do miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej, posiadających kotły na paliwa stałe itd. (do 1 MW), jak i poszczególnych działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy itd. (do 1 MW). Przy czym, zarządy ROD jako właściciele budynków na terenie ROD, jak i działkowcy jako właściciele altan działkowych (zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy o ROD), są zobowiązani do realizacji ww. obowiązku we własnym zakresie tj. poprzez wypełnianie i składanie deklaracji (osobno przez zarządy ROD, osobno przez poszczególnych działkowców).

Szczegółowe rodzaje źródeł ciepła oraz źródeł spalania paliw do 1 MW oraz dane ich dotyczące, które podlegają zgłoszeniu zostały szczegółowo określone ww. deklaracji. Wątpliwości dotyczące wypełnienia deklaracji oraz inne pytania można kierować bezpośrednio na adres e-mailowy: info-CEEB@gunb.gov.pl.

Zwracamy się do zarządów ROD o realizację ww. obowiązku w terminie! Czyn ten, polegający na braku złożenia deklaracji zagrożony jest karą grzywny, stosownie do art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Krajowy Zarząd

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 6 lipca 2021 r.

Uważaj seniorze ! niedziela, 5 września 2021

Msza Św. 2021


W niedzielę, tj.5 września 2021 r. w Kościele pw Bożego Ciała w Miechowicach, odbyła się Mszą Św. w intencji działkowców.

Serdecznie dziękujemy za liturgie słowa Księdzu Proboszczowi Henrykowi Oleś oraz za oprawę muzyczną, Orkiestrze Górniczej, która jak co roku towarzyszyła nam podczas Mszy.

Słowa podziękowania dla Naszych działkowców za udział podczas Mszy.   
                   


Dekoracja kościoła 2021

Kościół pw. Bożego Ciała został udekorowany plonami zebranymi od naszych wspaniałych działkowców, za co bardzo dziękujemy.

Dziękujemy również Pani Grażynie, Ani, Dorocie, Madzi oraz Karolinie, za udekorowanie ołtarza, który znów wyglądał przepięknie.


poniedziałek, 30 sierpnia 2021

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021


 W dniu 28.08.2021 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami”.

Zebranie poprowadził Pan Bolesław Kapral, na zebraniu była obecna Pani Małgorzata Borysowska z Delegatury Bytomskiej

Zebrani działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i 2020, został przedstawiony plan prac i preliminarz finansowy na rok 2021. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz proponowane przez Zarząd opłaty na 2021r.


       Dziękujemy przybyłym działkowcom za udział w Zebraniu Sprawozdawczym i poświęcony czas.

                   
środa, 14 lipca 2021

Walne zebranie 2021

 


ZAWIADOMIENIE

 

         Zarząd ROD Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD Pod Wierzbami

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

  

Które odbędzie się w dniu: 28.08.2021r.

w Domu Działkowca ul. Ks. J.  Frenzla 96

 

Początek obrad:

W I terminie godz.  15OO

W II terminie godz. 1530


Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 20.08.2021 od 1500 do 1630, oraz  21.08.2021 od: 1000 do: 1130 w Biurze Zarządu

 

Prosi się o przyniesienie legitymacji działkowców w celu podbicia.

 

wtorek, 6 lipca 2021

Msza Św.

 

ZARZAD ROD POD WIERZBAMI INFORMUJE,ŻE OD 06.07.2021 

BĘDZIE MOŻNA WPŁACAĆ PANI MARZENIE (skarbnik) ORAZ PANI

ANI (prezes) DOBROWOLNĄ SKŁADKĘ  10,00 ZŁ (TYLKO GOTÓWKA) 

NA MSZE ŚW. W INTECJI DZIAŁKOWCÓW KTÓRA ODBEDZIE

SIĘ 05.09.2021 o godz. 1000 w Kościele pw. Bożego Ciała.

czwartek, 1 lipca 2021

Letnie cięcie drzew :)

 

Letnie cięcie drzew owocowych - jabłoni, gruszy, śliwy

Letnie cięcie drzew owocowych jest bardzo ważnym zabiegiem u drzew, u których po cięciu zimowo-wiosennym wyrosło dużo silnych, pionowych pędów, zwanych "wilkami". Szczególnie ważne jest letnie cięcie jabłoni, u których wyrastające wilki mogą nadmiernie zagęszczać koronę i utrudnić dojrzewanie jabłek. Często prowadzi się również letnie cięcie gruszy oraz letnie cięcie śliwy, gdyż u tych drzew problem wyrastania "wilków" również występuje. Zobacz jaki jest najlepszy termin letniego cięcia drzew owocowych oraz jak najlepiej wykonać ten zabieg. Jak rozpoznać "wilki" i które pędy drzew owocowych wycinać latem?

Letnie cięcie jabłoni

Letnie cięcie jabłoni jest zazwyczaj następstwem cięcia zimowego, gdyż silne prześwietlenie korony drzewa pod koniec zimy lub na przedwiośniu skutkuje wyrastaniem dużej liczby tzw. "wilków", czyli cienkich pędów rosnących pionowo ku górze. Pędy te zbytnio zagęszczają koronę drzewa i ograniczają dostęp światła do dojrzewających owoców. Dlatego prawidłowo wykonane letnie cięcie jabłoni wpływa na poprawę dojrzewania owoców.

Które pędy jabłoni wycinać podczas letniego cięcia?

Podczas letniego cięcia jabłoni wycina się pędy wyrastające pionowo do góry, których długość wynosi co najmniej 40 cm. Pędy krótsze oraz rosnące łukowato, pod skosem lub poziomo, trzeba zostawić, gdyż mogą one zawiązywać pąki kwiatowe i owocować. Druga zasada mówi o tym, iż takie "wilki" usuwa się przede wszystkim w środku i na szczycie korony drzewa. Więcej tolerancji wykazuje się natomiast wobec pędów rosnących na obwodzie korony, szczególnie tych rosnących na zewnątrz.

Kiedy wykonać letnie cięcie jabłoni?

W czerwcu nowo powstające, młode "wilki" można wyrywać, zaś w lipcu i sierpniu wycina je się tuż przy konarze. Bardzo ważne jest aby odpowiednio dobrać termin letniego cięcia jabłoni w zależności od terminu dojrzewania owoców danej odmiany. Jeżeli wykonamy je zbyt wcześnie, wyrosną nowe wilki, a owoce będą drobne, zaś gdy się spóźnimy - jabłka nie zdążą nabrać charakterystycznego rumieńca.

Dlatego termin letniego cięcia drzew owocowych jabłoni wypada na 3-4 tygodnie przed terminem zbioru owoców. Uogólniając, u wczesnych odmian jabłek, zbieranych na początku sierpnia, cięcie letnie należy wykonać z początkiem lipca, zaś odmiany zimowe można ciąć aż przez 6 tygodni - od połowy lipca do końca sierpnia. Tabela poniżej podaje najlepsze terminy letniego cięcia wybranych odmian jabłoni.

 

Letnie cięcie gruszy i śliwy

W lipcu i sierpniu wykonuje się także letnie cięcie gruszy i śliwy. Wilki na gruszach oraz silne pędy śliw wycina się na gładko u samej nasady. Słabsze pędy śliw warto ciąć średnio nad piątym listkiem, licząc od nasady, zazwyczaj skracając je na długość 12-15 cm. Można je przycinać sekatorem lub wyłamywać palcami. Zdarza się, że jeszcze w tym samym roku na tak skróconych pędach śliwy pojawią się pąki kwiatowe na rok następny. W ten sposób zwiększamy na drzewie liczbę pędów owoconośnych, a po około dwóch latach można zaobserwować ograniczenie tempa wzrostu na rzecz obfitszego owocowania. Podczas cięcia letniego drzew owocowych wycinamy też pędy z objawami porażenia przez choroby oraz krzyżujące się ze sobą.

Cięcie gruszy - kiedy i jak przycinać grusze
Grusze, podobnie jak inne drzewa owocowe, wymagają cięcia w celu uformowania korony, a potem utrzymania drzew w dobrym stanie i zapewnienia ich obfitego owocowania. Zobacz jak i kiedy przycinać grusze rosnące w przydomowych sadach i ogrodach działkowych. Poznaj zasady, sposoby, terminy i technikę cięcia grusz młodych, owocujących oraz odmładzania starych, zaniedbanych grusz. 
Więcej...

Cięcie śliwy. Jak i kiedy przycinać śliwki?
Owoce śliwek są bardzo lubiane. Jednak z uprawy tych drzew często rezygnujemy w obawie o ich nadmierny wzrost. Zobacz jak i kiedy przycinać śliwki aby ich wzrost nie był zbyt silny, a owocowanie obfite. Jak prawidłowo wykonać cięcie śliwy po posadzeniu aby prawidłowo uformować jej koronę? Jak zabrać się za cięcie starych śliw, które były nieco zaniedbane? Dlaczego jedne śliwy lepiej ciąć wiosną, a inne jesienią po zbiorze owoców? 
Więcej...

W zupełnie inny sposób wykonuje się letnie cięcie drzew owocowych wiśni i czereśni, gdyż dla tych roślin lato jest terminem cięcia podstawowego, a nie uzupełniającego. Dlatego cięciu wiśni i czereśni poświęciliśmy oddzielne artykuły.

Zapamiętaj!
Letnie cięcie drzew owocowych wykonuj zawsze w dzień suchy i pogodny. Ze względu na ryzyko infekcji chorobotwórczej, rany po cięciach należy zasmarować maścią ogrodniczą lub farbą emulsyjną z dodatkiem fungicydu, np. środka Topsin M 500 SC.