niedziela, 24 marca 2019

Walne Zebranie Sprawozdawcze 23.03.2019

 W dniu 23.03.2019 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami”. Ze względu na niską frekwencję, zebranie odbyło się w drugim terminie.
Zebranie zostało otwarte przez Prezesa Zarządu, który przywitał wszystkich zebranych działkowców jak również zaproszonych gości. Zebranie poprowadził Pan Bolesław Kapral, a z zaproszonych gości uczestniczył - Pan Jan Radoła - Kierownik Delegatury
Zebrani działkowcy wysłuchali sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2018, został przedstawiony plan prac i preliminarz finansowy na rok 2019. Zebrani zatwierdzili wszystkie sprawozdania oraz proponowane przez Zarząd opłaty na 2019r.
W dniu 23.03.2019 r. na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo - Wyborczym został wybrany nowy Zarząd ROD Pod Wierzbami:
Prezes - Anna Burdyszek
I zastępca Prezesa - Hieronim Filipiak
II zastępca Prezesa - Piotr Kowalczyk 
Sekretarz - Dorota Chmura
Skarbnik - Marzena Brodowska
Członek Zarządu - Adam Nitecki
Członek Zarządu- Stanisław Michalewicz


Komisja Rewizyjna: 
Przewodniczący -Marian Kasza  
Zastępca przewodniczącego -Magdalena Krążyńska 
Członek Komisji  - Józef Guzicki 
 
Nowemu Zarządowi gratulujemy i życzymy powodzenia na nową kadencję! 


       Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze upłynęło w spokoju i merytorycznej rozmowie odnośnie planu zagospodarowania i planów dalszego rozwoju ROD „Pod Wierzbami” oraz wyborze nowego Zarządu naszego ROD.
       Dziękujemy przybyłym działkowcom za udział w Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym i poświęcony czas.
 
Dziękujemy obsłudze sali za sprawne wydawanie kawy i poczęstunku! Napełnienie wodociągów

Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że dnia 06.04.2019 r. (sobota) o godz. 10:00 - 12:00 zostanie napełniony rurociąg wodociągowy na Ogrodzie.

Prosi się wszystkich użytkowników działek o:
- zamontowanie zaworów
- zawory mają być w tym dniu w pozycji zamkniętej
- styropian proszę zachować do jesieni.

Wszystkich działkowców, u których wystąpiły uszkodzenia, kradzieże, prosi się o zabezpieczenie oraz naprawienie powstałych szkód na swojej działce.


W razie stwierdzenia wycieku prosi się o kontakt z:

Henrykiem Sokołem (gospodarz) działka nr 56 tel. 515-256-396