środa, 20 lipca 2016

Parking

Zarząd ROD „Pod Wierzbami” zwraca się z prośbą do działkowców parkujących samochód od ul. Frenzla o pomoc w zagospodarowaniu parkingu tj. wyrównanie i utwardzenia terenu. 

Realizacja prac przewidziana jest na:
6 sierpnia 2016 r. (sobota) godzina 1000

Prosi się również o zaopatrzenie w potrzebne narzędzia we własnym zakresie (łopaty, grabie, taczki itp.)