poniedziałek, 11 kwietnia 2022

Opłaty 2022 r

  

Opłaty obowiązujące po Walnym Zebraniu 2022 r:

 

1. opłata ogrodowa 1 m2 x 0,62 zł  (np. 500 m2 x 0,62)      -  310,00 zł 

2. składka członków                                                              -     6,00 zł

3. opłata za wywóz śmieci                                                    -    35,31 zł

4. opłata energetyczna                                                           -    11,52 zł

                      RAZEM działka 500m2                               -    362,83 zł

 

 

Opłaty należy uiszczać zgodnie z §18 ust.1 Regulaminu ROD

na podany nr bankowy: 19 8591 0007 0420 0998 3497 0001, w tytule przelewu należy podać nr działki.

W celu uzyskania kwoty płatności lub wypełnionego druku przelewu dla danej działki proszę o kontakt telefoniczny ze Skarbnikiem tel. 505 084 422.

 

Do dnia 15.05.2022 należy dokonać opłat.


 

Walne Zebranie 2022

Walne Zebranie Sprawozdawcze Rodzinnego Ogrody Działkowego „Pod Wierzbami” w Bytomiu, które odbyło się 09 Kwietnia 2022r w Bytomiu.

Zebranie odbyło się w drugim terminie tj. o godz. 1530 z uwagi na brak wymagającej liczby uczestników w pierwszym terminie i przebiegło zgodnie z porządkiem obrad.

Prezes ROD „Pod Wierzbami” – Anna Burdyszek powitała wszystkich zebranych oraz przedstawiła Panią Małgorzatę Borysowska obsługującą nasze zebranie z ramienia Okręgu Śl i Delegatury Bytomskiej Polskiego Związku Działkowców.

Walne Zebranie przegłosowało 11 Uchwał - jednogłośnie.