czwartek, 17 lutego 2022

Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Do 30.06.2022 jest obowiązek zgłaszania źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to wszystkich działkowców, posiadających altany działkowe wyposażone m.in. w ogrzewanie elektryczne, w kominki, kozy, bojlery itd.

Deklaracje każdy działkowiec składa we własnym zakresie, poprzez wypełnienie Formularza B (dla budynków niemieszkalnych), można go otrzymać w Urzędzie Miejskim lub wydrukować ze strony www.gunb.gov.pl 

Poniżej wzór jak wypełnić deklaracje

 

Zaniechanie złożenia deklaracji grozi grzywną