czwartek, 25 kwietnia 2024

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dotyczy: złożenie oferty cenowej na wykonanie zadania pn. Modernizacja alei głównej na połowie jej długości.     

W związku z zamiarem realizacji zadania pn. „Modernizacja alei głównej na połowie jej długości” na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Pod Wierzbami” przy ulicy Ks. J. Frenzla 96 w Bytomiu, Zarząd ROD zwraca się z prośbą o przedstawienie szczegółowej oferty cenowej, terminu realizacji oraz warunków gwarancji i rękojmi na wykonanie robót polegających na:

- utwardzenie wraz z pracami ziemnymi, przekopania pasa drogi na odcinku 135 m liczonych od bramy wjazdowej oraz wyłożenie dwóch pasów po 60 cm każdy płytami betonowymi- ażurowymi

Termin realizacji zadania powinien mieścić się do dnia 30.09.2024 r.

Ofertę cenową (podając kwotę netto + VAT), termin realizacji i warunki gwarancji prosimy przesłać do dn. 23.05.2024r. na adres poczty elektronicznej:rodpodwierzbamibytom@pzd.plwtorek, 2 kwietnia 2024

Napełnienie rurociągu

 Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że dnia 06.04.2024r. (sobota) o godz. 10:00 - 12:00 planuje napełnić rurociąg wodociągowy na Ogrodzie.


Prosi się wszystkich użytkowników działek o:
- zamontowanie zaworów
- zawory mają być w tym dniu w pozycji zamkniętej


Wszystkich działkowców, u których wystąpiły uszkodzenia, kradzieże, prosi się o zabezpieczenie oraz naprawienie powstałych szkód na swojej działce.