czwartek, 23 marca 2023

Napełnienie rurociągu

 Zarząd ROD "Pod Wierzbami" informuje, że dnia 05.04.2023r. (środa) o godz. 10:00 - 12:00 planuje napełnić rurociąg wodociągowy na Ogrodzie.


Prosi się wszystkich użytkowników działek o:
- zamontowanie zaworów
- zawory mają być w tym dniu w pozycji zamkniętej


Wszystkich działkowców, u których wystąpiły uszkodzenia, kradzieże, prosi się o zabezpieczenie oraz naprawienie powstałych szkód na swojej działce.

środa, 15 marca 2023

Walne Zebranie 2023

 

         Zarząd ROD Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie ROD Pod Wierzbami

zaprasza na

Walne zebranie sprawozdawcze

  

Które odbędzie się w dniu: 25.03.2023 r.

w Domu Działkowca ul. Ks. J.  Frenzla 96

 

Początek obrad:

W I terminie godz.  17OO

W II terminie godz. 1730Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 16.03.2023 od 1500 do 1630, oraz  17.03.2023 od: 1500 do: 1630 w Biurze Zarządu