wtorek, 31 maja 2016

Lustracja 2016


W dniu 10.06.2016 (piątek) o godz. 1300 zostanie przeprowadzona lustracja działek ROD „Pod Wierzbami”.
Wszystkich działkowców prosi się o uporządkowanie działek zgodnie z regulaminem ROD.

niedziela, 15 maja 2016

III termin opłat za dzierżawę

III termin w dniu 21.05.2016 r. (sobota) w godz. od 1200– 1300
  
W biurze Zarządu zbierane będą opłaty za dzierżawę. Osoby, które jeszcze nie dokonały płatności, proszone są o uregulowanie zaległości w w/w terminie.

Komisariat Policji

W razie włamań, kradzieży i wandalizmu na działce itp.
Proszę wszystkie te przypadki zgłaszać osobiście na: I Komisariacie Policji w Bytomiu-Miechowice, ul. Stolarzowicka 35, nr tel. (32)395-35-10