OPŁATY

KONTO BANKOWE:
 
Wpłaty można dokonywać na konto bankowe:

PZD stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie
 ROD "Pod Wierzbami",
ul. Ks. J. Frenzla 96, 41-923 Bytom

 
Krakowski Bank Spółdzielczy 
19 8591 0007 0420 0998 3497 0001W tytule przelewu proszę podać:
  • Nr działki
  • Imię i nazwisko działkowca 
  • Oraz uściślić czego dotyczy przelew np. dzierżawa, media (prąd i woda)