INFORMACJEBrama główna otwarta będzie w każdy wtorek i  piątek od 8 00 do 1800

wjazd tylko na aleje główną, ZAKAZ WJAZDU NA BOCZNE ALEJKI

 


Informujemy, że w każdy piątek w godz. 1700 - 1800 udostępnione będą kontenery na odpady komunalne i zielone.

 

Przyjmowane będą tylko odpady zielone które nie nadają się do kompostownika na własnym ogródku.

 

 

Zakaz wrzucania do kontenera: trawy, liści, gałęzi, drzew.


Gospodarz ogrodu nadzorować będzie przynoszone odpady pod kątem ich rodzaju.

 


 

Przypomina się działkowcom o konieczności zamykania bramek ogrodu przez całą dobę!

Działkowcy, którzy mają źle dorobione klucze, prosi się o doszlifowanie ich, gdyż powodują one ciągłe psucie zamków, co w konsekwencji prowadzi do frustracji pozostałych działkowców.

 Apelu się do działkowców, którzy samowolnie otwierają studzienki na alejkach, że zostaną nałożone kary dyscyplinarne!

W razie powtórzenia się, uznamy to za manipulowanie przy liczniku wody i zostanie naliczony ryczałt za zużycie wody

Przypomina się, że wszystkie sprawy związane z wodą proszę o zgłaszanie na działkę nr 56.Zarząd ogrodu informuje działkowców, że można zakupić piasek w cenie 2,00 zł za wiaderko w każdy piątek

Chętnych prosimy o kontakt z działkami nr 56