ZARZĄD

                        Zarząd ROD "Pod Wierzbami"
ZARZĄD

PREZES                                             Aleksandra Wrzal                             działka nr 1
V-ce PREZES                                    Henryk Orłowski                              działka nr 19
SEKRETARZ                                    Janusz Makowiec                             działka nr 36
SKARBNIK                                      Marzena Brodowska                         działka nr 63
CZŁONEK                                        Mirosław Łaba                                  działka nr 25

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY                     Bolesław Kapral                                 działka nr 4
Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO     Maria Śliwka                                       działka nr 7
CZŁONEK                                       Danuta Koczwara                                działka nr 80